Leonberger - informacje o rasie

Körung - zasady DLH

Körung - zasady DCLH

Uprawnienia hodowlane w Niemieckim Klubie Leonbergera

Porządek bonitacji ( Körung )
Do uzyskania uprawnień hodowlanych, leonberger musi poddać się weryfikacji.
Podstawą weryfikacji jest standard rasy.
Dopuszczenie do hodowli może nastąpić na dwóch poziomach. Zdanie poziomu 2 jest szczególną rekomendacją hodowlaną. Wymogi odnośnie cech rasy i charakteru są znacznie wyższe niż na poziomie 1. Celem jest prowadzenie hodowli z psami, które wykazują ponadprzecietne cechy rasy i zachowania i przekazują je potomstwu.
Tylko zdrowe i zadbane zwierzęta mogą przystąpić do bonitacji.
 
Poziom 1 ( Körung 1 )

I.Wymogi jakie musi spełnić pies by być dopuszczonym do Körung 1.

1.Przedstawiany pies musi uzyskać 2 x noty : bardzo dobrą lub doskonałą u specjalisty sędziego rasy w następujących klasach : młodsza młodzież, młodzież, dorosłe, na specjalistycznych wystawach hodowlanych ( Spezialzuchtschau ).
Przynajmniej jedna ocena z wystawy musi być uzyskana w jednej z dorosłych klas. Zaliczenie Przeglądu Młodzieżowego z ocena bardzo dobrą lub doskonałą może zastapić ocenę w innych klasach uprawniających.
2.Uznawane będą tylko wyniki VDH uznanych niemieckich wystaw ( z powiazaną wystawą specjalną ) jak również klubowych wystaw wewnętrznych.
3.Leonberger może przystąpić do bonitacji mając ukończone 18 miesięcy.
4.Tylko zdrowe i zadbane zwierzęta mogą przystąpić do bonitacji.

II.Organizacja bonitacji. ( Przegladu )

1.Przeglady mogą być organizowane przez grupy regionalne lub krajowe ( po zatwierdzeniu przez Zarząd DCLH )
2.DCLH oferuje conajmniej 5 przeglądów w roku. Grupy regionalne mogą ubiegać się o organizację przeglądu w Zarządzie DCLH.
3.Zgłoszenie uczestników u organizatora musi nastąpić najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem przeglądu. Lista uczestników jest wysyłana najpóźniej 1 tydzień przed przeglądem do kierownika sekcji hodowlanej. Zgłoszenia po terminie nie będą dopuszczone.
4.Przy zgłoszeniu dla każdego psa muszą być przedłożone następujące dokumenty:
a) rodowód DCLH ( w dniu przegląu oryginał )
Wyjątek- pies uczestnik posiadajacy rodowód zagraniczny.
b) karty ocen z wystaw ( w dniu przeglądu oryginały )
c) wynik badania HD w oryginale może być przedłożony później.

III.Ważność zaliczonego przeglądu.

1.Pierwszy zaliczony przegląd odnosi się do 3 lat. Drugi przegląd może być przeprowadzony najwcześniej po 2 latach i ma ważność do końca wieku hodowlanego ( samce do pełnego zakończenia 10 roku życia, suczki do pełnego 8 roku życia )
2.Przekazywanie przez zwierzę widocznych i powtarzających się błędów budowy i charakteru, jak również wad zdrowia, może spowodować pozbawienie w każdej chwili uprawnień hodowlanych ( na wniosek Komisji Hodowlanej )

IV.Przegląd niezaliczony.

Niezaliczony przegląd może być powtórzony tylko 2 razy. Opinia sędziego hodowlanego jest niepodważalna. Powtórzenie przeglądu jest możliwe najwcześniej po 4 miesiącach.

V.Przeprowadzanie bonitacji.

Przegląd jest przyjmowany przez komisję składającą się z 3 równouprawnionych sędziów hodowlanych. Skład komisji określa kierownik sekcji hodowlanej. Przy przeglądzie 2 część może zostać podzielona na sędziów hodowlanych. Część 1 musi być przeprowadzona przez wszystkich razem i równoprawnie. Po każdym przeglądzie organizator przesyła protokoły bonitacji do księgi hodowlanej, przewodniczącego kolegium sędziowskiego, pełniącego urząd sędziego hodowlanego i kierownika sekcji hodowlanej do wglądu.

VI.Kryteria oceny.

1.Ocena charakteru.
a) zachowanie psa kiedy jest pozostawiony sam
- przewodnik przywiązuje swojego psa luźno do palika w terenie i oddala się. Kiedy właściciel znajdzie sie poza zasięgiem wzroku psa, do psa zbliża się sędzia na około 2 metry. Pewny siebie pies będzie pełen oczekiwania na dojrzenie swojego pana i szczeka lub jest całkiem obojętny i markotny w stosunku do obcych, w żadnym przypadku nie reaguje agresywnie. Bojaźliwy i nieśmiały ( niepewny ) pies będzie kulił się i drżał ze strachu.
b) zachowanie psa w stosunku do innego leonbergera tej samej płci
- pies pozostaje uwiązany jak wyżej, przewodnik oddala się poza zasięg wzroku. Drugi pies jest przeprowadzany przez swojego przewodnika w odległości około 10 metrów. Pozostawiony pies nie powinien wykazać zbyt wielkiego podniecenia. W żadnym wypadku nie może zachować się agresywnie. Następnie psy zamieniają się miejscami.
c) ważenie, mierzenie
- waga musi mieć conajmniej 0,8 m x 0,5 m wielkości
wysokość w kłębie, głębokość klatki piersiowej, obwód klatki itd..
d) zachowanie w grupie osób
- różne osoby ( 8-10 ) tworzą grupę i idą swobodnie. Pies na smyczy jest prowadzony przez poruszającą się grupę. Nienaturalne ruchy w grupie są przy tym zaniechane. W tym ćwiczeniu pies powinien zachowywać się naturalnie, bez uprzedzeń, w żadnym razie bojaźliwie. Następnie po komendzie "Siad" jest odpięty ze smyczy. Pies powinien pozostać w grupie przy swoim właścicielu, nie powinien wpaść w panikę i nie powinien opuścić grupy w pośpiechu.
e) prowadzenie i zachowanie w ruchu ulicznym
- na polecenie sędziego przewodnik z przypiętym psem obchodzi wyznaczony odcinek po chodniku. Sędzia podąża za przewodnikiem w odpowiedniej odległości. Pies powinien iść chętnie na luźnej smyczy po lewej stronie z barkiem na wysokości kolana przewodnika. W stosunku do przechodniów i ruchu ulicznego pies powinien zachowywać się obojętnie. Droga przewodnika zostaje przecięta przez grupę przebiegających przechodniów. W krótkim czasie później przewodnika wyprzedza nadjeżdżający z tyłu rowerzysta ( na ścieżce rowerowej lub jezdni ) Przejazd rowerzysty powinien nastąpić tak aby pies znalazł sie pomiędzy właścicielem a rowerzystą. Podczas przejazdu rowerzysta dzwoni. Po tym przewodnik zawraca, podchodzi do sędziego, staje przy nim, wita się przez podanie reki i rozmawia z nim. Pies przy tym powinien stać, leżeć lub siedzieć, lecz powinien zachowywać się spokojnie.
f) prowadzenie na smyczy
- przypięty za obrożę i na smyczy leonberger przy każdym chodzie ( prędkości poruszania ) powinien pozostać po lewej stronie przewodnika. Prawa strona klatki piersiowej psa powinna krzyżować się z kolanem przewodnika. Ćwiczenie jest prezentowane przy normalnym, powolnym chodzie i w biegu, przy tym są wykonywane zwroty w prawo, w lewo, do tyłu. Zwroty wykonuje sie conajmniej po 20-30 krokach prostego odcinka. Komenda "Noga" lub "Równaj" jest dozwolona tylko przy ruszaniu i przy zmianie rodzaju ruchu. Po zakończeniu tego ćwiczenia przewodnik przyjmuje pozycje podstawową ( pies siedzi po lewej stronie przewodnika ). Smycz musi swobodnie zwisać. Po czym przewodnik z psem idzie spokojnie przez grupę 5-6 osób, przy tym ćwiczeniu leonberger ma 2 x usiąść. Prowadzenie na smyczy musi być conajmniej zadowalające ( przykład schemat biegania ) Tylko psy, które podczas całego testu wykazują nienaganne zachowanie, zdają test. Jeśli sędzia ma wątpliwości co do charakteru 9 usposobienia ) psa, może zarządzić w każdej chwili dodatkowe ćwiczenia.
2 Ocena budowy ( wygląd zewnetrzny, anatomia )
- ocena poszczególnych części ciała ( ZTP-niemiecka kwalifikacja hodowlana-formularz )
Ocena budowy w pozycji stojącej, w chodzie i w kłusie. Końcowa ocena i opinia całkowitego obrazu. Przyznanie ostatecznej noty ( conajmniej bardzo dobra )
cdn....