Mioty

SOLARIS PRIMUS

SOLARIS PRIMUS ♂

Primus mieszka w Polsce w Siedlcu